Var på en viktig inspelning idag, om rasism, det var jag Anton Hysèn och Mikael Stahre, vi måste bli enade om att det inte är ok, texten löd så här..

Hej, jag heter Johanna Almgren och är fotbollsspelare…

I samhället idag finns det problem med rasism och utanförskap. Men vi vill inte att det ska finnas i vår fotboll. Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund man har, hur man ser ut eller vilken hudfärg man har. Därför jobbar vi för en fotboll där alla känner sig trygga och välkomna, där alla får plats att vara sig själva.

Vi har alla ett ansvar att arbeta för en trygg fotboll, oavsett om vi är spelare, ledare, föräldrar eller supportrar. För att kunna skapa en trygg miljö i sitt lag, måste man börja jobba med sig själv och hur man bemöter andra. Om man vill bli en bra fotbollsspelare räcker det inte bara att träna på teknik, man måste också träna på att bli en bra lagkamrat och motståndare. 

Ett sätt att jobba för en trygg fotboll där det finns plats för alla, är med utbildningar från Ge rasismen rött kort. Vi fotbollsspelare är många, och tillsammans kan vi göra stor skillnad. Vår fotboll är för alla, ge rasismen rött kort!

 

Ge Rasismen Rött Kort (GRRK) är en kampanj där fotbollsföreningar, spelare och åskådare kraftfullt tar avstånd från rasism och andra former av intolerans och diskriminering på och runt Sveriges fotbollsplaner.

Vårt arbete syftar till att skapa en trygg fotboll och främja inkludering. Att delta i kampanjen eller utbildningen, är att ta ansvar och tydligt markera att er fotbollsförening eller skola tar avstånd från rasism och intolerans såväl på, som runt våra.

Vårt mål är att alla människor skall kunna ta del och njuta av fotbollen utan att behöva bli utsatta för våld eller trakasserier i någon form.

Mer info hittar du på deras hemsida http://gerasismenrottkort.se 

läser på min text.. man är ingen naturbegåvning direkt ..haha…. tagning 2088447 Kör!

Dags att agera mer än vad vi  gör

 

Charmiga Anton Hysèn ger Rasismen rött kort

 

Stahre och Lasse Kongo
Kärlek/johanna